ВИТЕЗ ФЕСТ 2018 (ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА) – Додела признања Витез Фест-а и Уручивање мача ЗЛАТНИ ВИТЕЗ – Свети Стефан Деспот србски

ВИТЕЗ ФЕСТ 2018 (ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА) – Додела признања Витез Фест-а и Уручивање мача ЗЛАТНИ ВИТЕЗ – Свети Стефан Деспот србски