Отворен позив за донаторе, партнере и спонзоре ВИТЕЗ ФЕСТА

Отворен позив за донаторе, партнере и спонзоре ВИТЕЗ ФЕСТА

Непрофитнa организација Краљевски Ред Витезова већ 11 година негује и развија традиционалне витешке вредности и вештине кроз спорт, културу, духовност и хуманитарни рад. Као круна ових плементих делатности настао је пројекат по имену ВИТЕЗ ФЕСТ који је објединио све ове аспекте у један велики фестивал витешке културе. Позивамо све вољне компаније, организације, удружења и појединце да финансијски помогну годишњи рад и активности ове организације.
Као и за све данас, потребна су новчана средства и овом удружењу на годишњем нивоу, како би све активности биле финансијски покривене, у циљу успешне даље реализације фестивала.

 
Шта је ВИТЕЗ ФЕСТ?
ВИТЕЗ ФЕСТ је мултимедијални фестивал витешке културе, са слободним улазом, који се одржава на велики празник све деце – Врбицу/Цвети на Београдској тврђави. Пoд слoгaнoм: „КЛИНЦИ И КЛИНЦEЗE, ПOСTAНИTE ПРИНЧEВИ И ПРИНЦEЗE!“ oживљава праву мoдeрну интерактивну бajку. Крeирaјући jeдинствeни доживљај зa дeцу и туристe, нa инoвaтивaн и eдукaтивaн нaчин пoвeзуje бajкoвитo врeмe витeзoвa и мoдeрнo дoбa, Бeoгрaдску тврђaву Дeспoтa Стeфaнa и Кaмeлoт Крaљa Aртурa, витeшкe турнирe и кoмпjутeрскe игрицe, срeдњовeкoвнe хaљинe и висoку мoду, тeaтaр и мултимeдиjaлнe инстaлaциje, двoрску и савремену музику , кoвaни мaч и хoлoгрaм, Србиjу и свeт.

 

Прве године ВИТЕЗ ФЕСТ је окупио 5000 посетилаца, друге године 10.000 посетилаца, а треће године преко 30.000 посетилаца и то све без додељеног буџета, са сопственим средствима, логистиком Града Београда и добротворним доприносом свих учесника.

 
Краљевски Ред Витезова позива све вољне компаније, организације, удружења и појединце да финансијски подрже наш рад и омогуће одрживост витешких, духовних, традиционалних и универзалних вредности које генеришу наше активности, а које су посвећене млађим нараштајима и срећнијој будућности наше деце и омладине.

 
Сав новац ће се користити наменски, транспарентно и по закону, те ће самим тим и донатори бити редовно обавештавани о активностима удружења.

 
Све информације о донацијама можете добити на путем мејла posta@vitezfest.org.
Више информација о Витез Фесту можете добити на  https://www.facebook.com/vitezfest ; www.kraljevskiredvitezova.org
и телефоне 011 2509452 и 063 357 501.

MS3_5009